Miljöövervakning av asknätfjäril i Norrtälje kommun, Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-778-4

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 26

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Som en del i satsningen Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) har den hot-klassade asknätfjärilen övervakats även 2017. Länets förekomst är begränsad till ett par ytor i den nordvästra delen av länet. Det är glädjande att fjärilen här uppvisar en positiv beståndsutveckling.

Kontakt