Medborgarnas attityder Stockholms län 2017

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 6

Publikationstyp: Rapport

Underlaget utgjordes av samtliga invånare i åldern 18-85 år boende i Stockholms län. Frågorna i enkäten är samma som vid undersökningen som genomfördes 2015, förutom att frågan om antalet personer i hushållet som förenklats.

Kontakt