Människohandel med barn – genomlysning av polisärenden 2015–2016

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2017:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-739-5

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Drygt 70 polisanmälningar om människohandel med barn gjordes mellan 2015 och halvårsskiftet 2016. Endast ett av fallen ledde till åtal. Det framkommer i en rapport av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontakt