Mål för jämställdhetsarbete i handläggningen av landsbygdsprogrammet för Stockholms län 2014–2020

Om publikationen

Löpnummer: 2017:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-713-5

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholm arbetar med att införa ett jämställdhetsperspektiv i handläggningen av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Specifika mål för jämställdhetsintegrering har satts upp för fyra stöd: Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader, Förädlingsstöd för att skapa nya jobb, Investeringsstöd för att skapa nya jobb.

Kontakt