Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 - remiss

Om publikationen

Löpnummer: 2017:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-755-5

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Länsplanen är en del av den statliga infrastrukturplaneringen och visar på investeringar i transportsystemet. Den 23 mars 2017 gav regeringen direktiv åt Länsstyrelsen att ta fram en ny Länsplan för perioden 2018–2029 med en planeringsram på 8 571 miljoner kronor.

Kontakt