Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017: 15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-744-9

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Rapporten Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2017 vänder sig till regeringen och riksdagen och aktörer, såsom kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens utveckling i ett regionalt perspektiv. Rapporten är en årlig redovisning till Boverket och regeringen i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser.

Kontakt