Kvävedeposition i Stockholms län 2015

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-726-5

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 20

Publikationstyp: Planeringsunderlag

På uppdrag av Länsstyrelsen har Östra Sveriges luftvårdsförbund modellberäknat deposition av kväve i Stockholms län och jämfört resultatet med uppmätta halter av kväve i mossa.

Provtagningen har genomförts under år 2015 på totalt 52 lokaler i Stockholm län av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontakt