Kartläggning för genomförande av Smart Industri i det regionala tillväxtarbetet

Om publikationen

Löpnummer: 2017:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-740-1

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 98

Publikationstyp: Rapport

Sverige har historiskt sett en lång tradition av industrinäring. Industrisektorn är en tillväxtmotor i svensk ekonomi som skapar arbetstillfällen och har stor betydelse för Sveriges utveckling och för den gemensamma välfärden.

Dock har industrisektorns förutsättningar på både nationell och global nivå förändrats på senare tid. Förändringarna ställer stora krav på industrins omställningsförmåga. Den snabba utvecklingen innebär att det inte längre går att se industrisektorn som en statisk sektor utan snarare en sektor som utvecklas och förändras mycket snabbt. Insatserna är delvis finansierade av Tillväxtverket.

Kontakt