Kameraövervakning 2016 - länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 987-91-7281-729-6

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

I denna länsstyrelsegemensamma tillsyn har 20 av 21 länsstyrelser deltagit. I projektet har totalt 145 badanläggningar granskats varav 40 hade kameror som kunde riktas mot plats dit allmänheten hade tillträde.

Länsstyrelserna har sammanlagt riktat anmärkningar mot 29 av dessa badanläggningar. Tre anläggningar bedrev kameraövervakning trots att de helt saknade tillstånd.

Kontakt