Kallkällor vid grundvattenförekomster i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-732-6

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 11

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länsstyrelsen bedriver regional miljöövervakning av miljögifter i grundvattnet och använder framförallt kallkällor som provpunkter tillsammans med råvattendata från dricksvattenverk.

Detta faktablad beskriver kortfattat vattenkvaliteten i flertalet av de kallkällor som Länsstyrelsen besöker och om grundvatten
generellt.

Kontakt