Jämställdhetsmål för fyra företagsstöd i landsbygdsprogrammet i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-757-9

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

I grunden handlar det om att stöden i Landsbygdsprogrammet ska få så bra utväxling som möjligt, det vill säga att i så stor utsträckning som möjligt bidra till målen för programmet om goda förutsättningar att leva, bo och arbeta på landsbygden. Det handlar också om att bidra till det nationella jämställdhetspolitiska målet.

Kontakt