Inventering av vedlevande skalbaggar på lind vid Svartsjö slott, 2017

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-781-4

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 11

Publikationstyp: Planeringsunderlag

I delar av Sverige, främst i Mälardalen, förekommer flera rödlistade skalbaggsarter som lever enbart på lind. Här finns även arter som lever främst på lind men som också kan påträffas på andra lövträd. År 2006 fastställde Naturvårdsverket ett åtgärdsprogram som omfattar nio av dessa arter.
En inventering av skalbaggar knutna till lind, med fokus på de som omfattas av Åtgärdsprogrammet för skalbaggar på skogslind, utfördes under sommaren 2017 i parken vid Svartsjö slott.

Kontakt