Inventering av trumgräshoppa i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
Fakta 2017:15
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-777-7
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
7
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Länsstyrelsen har låtit inventera trumgräshoppa i Stockholms län. Trumgräshoppa är klassad som sårbar (VU) i Artdatabankens nationella rödlistan och i länet finns arten endast på tre olika platser.

Kontakt