Inventering av trumgräshoppa i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-777-7

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 7

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länsstyrelsen har låtit inventera trumgräshoppa i Stockholms län. Trumgräshoppa är klassad som sårbar (VU) i Artdatabankens nationella rödlistan och i länet finns arten endast på tre olika platser.

Kontakt