Inventering av lindinsekter i Eldgarnsö naturreservat, Stockholms län, 2017

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-780-7

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 19

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länen kring Mälaren har ett extra ansvar för lindmiljöer – en naturtyp som inte finns på så många andra håll i landet. I dessa miljöer lever exempelvis ett flertal utrotningshotade skalbaggar. I Stockholms län finns fortfarande flertalet av dessa speciella lindskalbaggar kvar. I naturreservatet Eldgarnsö har en rad åtgärder för att gynna linden vidtagits sedan en lång tid.

Kontakt