Hur blir klimatet i framtiden? Två scenarier för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

Klimatet kan förändras i Stockholms län. Vi kan få högre temperatur, mer nederbörd och längre vegetationsperioder i framtiden.

Kontakt