Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029

Om publikationen

Löpnummer: 2017:25

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-783-8

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur perioden 2018–2029 skickades i augusti ut på remiss till berörda parter. Efter remissförfarandet har denna uppdaterade version av länsplanen tagits fram till regeringen.

Regeringen ska nu analysera Länsstyrelsens förslag tillsammans med landets övriga 20 länsplaner och Trafikverkets nationella plan. Arbetet avslutas med ett beslut om den nationella planen och eventuellt justerade ekonomiska ramar för länsplanerna. Därefter kommer Länsstyrelsen att fastställa länsplanen.

Kontakt