Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-755-5

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Den 23 mars 2017 gav regeringen direktiv åt Länsstyrelsen att ta fram en ny Länsplan för perioden 2018–2029 med en planeringsram på 8571
miljoner kronor. I arbetet med Länsplanen har Länsstyrelsen inhämtat underlag från Trafikverket region Stockholm, Stockholms läns landsting, berörda myndigheter, angränsande län och regioner samt av
länets kommuner.

Kontakt