Fler män inom vården

Om publikationen

Löpnummer: 2017:21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-762-3

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

För att säkra kompetensen inom vården behöver flera parter ta ansvar för att arbeta för främjande av jämställdhet och yrkesval. Rapporten är framställd som ett kunskapsunderlag för Jämställd regional tillväxt med fokus på fler män i vården i Stockholms län.

Kontakt