Fiskeguide Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 60

Publikationstyp: Broschyr/folder

I fiskeguiden finns tips om fiskevattnen runt Stockholm. Du får även reda på var, när och hur du får fiska.

Kontakt