Fågelskär i mälaren 2016

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:3

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-718-0

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Heltäckande inventering av kolonihäckande sjöfågel. Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och stockholms län bedriver tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund fågelinventering i Mälaren som en del av den regionala miljöövervakningen.

Kontakt