Ett jämställt Stockholm - Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018–2020

Om publikationen

Löpnummer: 2017:24

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-774-6

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, kan tyckas vara en självklarhet. Men vi är långt ifrån där ännu. Syftet med den här strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet för jämställdhet och att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan olika aktörer.

Kontakt