En digital infrastruktur - strategisk handlingsplan för utbyggnad av digital infrastruktur i Stockholms län 2016–2020

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-710-4

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 31

Publikationstyp: Broschyr/folder

Den här handlingsplanen konkretiserar Länsstyrelsens genomförande av den regionala digitala agendan för Stockholms län. Utgångspunkten är Länsstyrelsens uppdrag inom regeringens tillväxtpolitik och it-politik. Handlingsplanen har tagits fram efter
samråd med kommuner, fiberföreningar och marknadsaktörer som aktivt bidrar till länets utbyggnad av digital infrastruktur.

Kontakt