Bostadsmarknadsenkäten 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:3

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-724-1

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Varje år besvarar kommunerna i landet Bostadsmarknadsenkäten. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling.

Bostadsmarknadsenkäten innehåller 5 delar. PDFn redovisar enkätens två inledande delar: Läget på bostadsmarknaden och Bostadsbyggande. Enkätens övriga delar: Allmännyttan, Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen och Läget på bostadsmarknaden för olika grupper redovisas i Excel-filen. Den nationella sammanställningen av enkätresultaten görs av Boverket.

I Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län fördjupar vi oss i enkätens uppgifter. Analysen publiceras i juni varje år. 

Finns endast som pdf.

Kontakt