Behovsutredning 2017–2019. Tillsyn enligt miljöbalken

Om publikationen

Löpnummer: 2017:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-750-0

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet ta fram en behovsutredning avseende tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde. Ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn ska även upprättas. Behovsutredningen och registret ska ligga till grund för den samlade tillsynsplan som tillsynsmyndigheten ska ta fram för varje verksamhetsår.

Kontakt