Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner

Om publikationen

Löpnummer: 2017:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-737-1

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Ensamkommande pojkar och flickor som försvinner ur myndigheternas mottagningsarbete löper stor risk att exploateras. De hamnar helt utanför samhällets skyddsnät och lever en mycket osäker tillvaro. Barns försvinnande är ett komplext samhällsproblem som berör många aktörer. Det är en utmaning som vi måste lösa tillsammans.

För att öka skyddet runt de ensamkommande behöver vi som möter barnen i våra verksamheter bättre samordna våra insatser. Ingen enskild myndighet eller organisation kan skydda barnen på egen hand.

För att främja en länsgemensam samverkan har ett nätverk av aktörer sedan våren 2015 arbetat fram konkreta arbetssätt, verktyg och checklistor. Dessa finns samlade i denna samverkansplan.

Kontakt