Att bana ny väg för fisk i Skeboån

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2017:11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-759-3

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 17

Publikationstyp: Broschyr/folder

Rapporten föreslår åtgärder för att skapa fungerande vandringsvägar för fisk i Skeboån vid Skärbrodammen i Hallstavik.

Kontakt