Årsredovisning 2016

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-721-0

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 202

Publikationstyp: Rapport

Årsredovisningen redovisar vad Länsstyrelsen gör på bred front för att främja regionens utveckling ur ett helhets- och hållbarhetsperspektiv, utifrån regionens behov och utmaningar.

En rekordhög befolkningstillväxt i Stockholms län ställer stora krav på investeringar för fler bostäder och utbyggd infrastruktur. Det och mycket annat visar Länsstyrelsens årsredovisning för 2016. 

Finns endast som pdf.

Kontakt