Arbetskraftsexploatering och människohandel

Om publikationen

Löpnummer: 2017:7

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 987-91-7281-731-9

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Trots att Sverige är känt för sin höga standard när det gäller arbets- och anställningsvillkor, tycks exploatering av arbetskraft av främst migranter, utgöra ett växande problem. Detta kräver att samhällets institutioner samverkar mer, genomför operativa insatser och arbetar proaktivt mot problematiken. Ingen myndighet eller ett enskilt land kan ensamt bekämpa människohandeln.

Rapporten har tryckts i ett fåtal exemplar (ISBN: 987-91-7281-748-7)

Kontakt