Ansvarsfull tillståndsgivning

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
5
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Det är en ansvarsfull uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd. Om du stoppar olämpliga tillståndshavare redan vid tillståndsgivningen kan många alkoholrelaterade och ekonomiska problem undvikas. Det regelverk du ska rätta ditt arbete efter är dels alkohollagen, dels de riktlinjer som antagits i din kommun.

Kontakt