Äldre och våld i nära relationer

Om publikationen

Löpnummer: 2017:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-761-6

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport presenteras resultatet av en regional kartläggning av kommunernas arbete mot våld i nära relationer mot äldre som Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört under våren 2017.

Kontakt