Vägvalsstyrning för transport av farligt gods – en inriktning mot en regional strategi

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-673-2

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 59

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderar vilket vägnät transporter med farligt gods ska gå på. Det rekommenderade vägnätet är dels en förutsättning för att transportörer ska kunna se vilka vägar som är lämpliga att ta till sina destinationer, dels en aspekt för kommunerna att förhålla sig till när de bygger nytt och förtätar.

Kontakt