Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresåns avrinningsområde

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:8

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 20

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Övergödning fortsätter att vara ett påtagligt miljöproblem i tätortspåverkade delar av Tyresåns avrinningsområde. Halterna av näringsämnena fosfor och kväve har överlag minskat i Tyresåns avrinningsområde under perioden 1998–2015, men denna minskning har avstannat under senare år.

Kontakt