Trafikbuller och planering V

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-85125-52-4

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 56

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Rapport Trafikbuller och Planering V undersöker vidare genom enkätstudier hur boende upplever ljudmiljön i hus byggda i Stockholm under 2009-2013. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen och Stockholms stads miljöförvaltning och Åkerlöf Hallin Akustikkonsult.

Kontakt