Tillstånd för verksamhet med hund §16 djurskyddslagen

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen för din hundverksamhet om du vill bedriva hunddagis eller hundpensionat, föda upp hundar, sälja eller hyra ut hundar, ha många hundar eller bedriva omplaceringsverksamhet.

Kontakt