Tillstånd för verksamhet med häst (§16 djurskyddslagen) - information från Länsstyrelsen i Stockholm

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Du kan behöva tillstånd för din hästverksamhet om du vill inackordera, föda upp, sälja eller hyra ut hästar, ha många hästar eller bedriva ridskoleverksamhet.

Kontakt