Strategi för skötsel och åtgärder för lindområden i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm togs en
strategi för viktiga lindområden i Stockholms län, med syftet att identifiera skötselbehov och föreslå operativa skötselåtgärder som ska gynna de skalbaggsarter som omfattas av åtgärdsprogrammet för skalbaggar på
skogslind.

Kontakt