Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016–2020

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-688-6

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Strategin är framtagen i samverkan på uppdrag av Operation Kvinnofrids styrgrupp och är ett led i att omsätta länets långsiktiga effektmål att ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer.

Den anger riktning för Stockholms län och pekar ut vilka prioriterade målområden som är viktiga för att motverka våld i nära relation och stöder val av åtgärder på regional och lokal nivå.

Kontakt