Stockholm 2025 - en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-691-6

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 250

Publikationstyp: Rapport

Stockholm 2025 har tagits fram för att belysa och fördjupa vår kunskap om matchningen på arbetsmarknaden. Resultaten pekar på att utvecklingen mot en alltmer kunskapsintensiv arbetsmarknad kommer att förstärkas.

Det finns idag en kompetensbrist i många företag och framåt 2025 förväntas bristen i både offentlig sektor och näringslivet öka
för ett flertal olika utbildningsgrupper, både gymnasialt och eftergymnasialt utbildade.

Tyvärr har ett antal fel smugit sig in i texten. Nedan hittar du ett rättelseblad.

Kontakt