Särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2016:7
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-680-5
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
167
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten sammanfattar resultatet av en omfattande trädinventering efter särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län. Inventeringen har genomförts mellan åren 2006–2015.

Rapporten beskriver värdena och betydelsen av gamla, grova och håliga träd som hemvist och spridningskorridorer för biologisk mångfald och värden som berör socioekonomiska aspekter. Rapporten innehåller kartor över var de enskilda träden finns (cirka 30 000 i dagsläget) på läns- och kommunnivå, liksom kartor över viktiga noder, kluster och spridningskorridorer för träd i länet.

Arbetet är utfört inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet för hotade arter.

Kontakt