Sammanställning av enkät om mottagning och etablering av nyanlända i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 88

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Sedan 2012 genomför länsstyrelserna i Sverige en gemensam och rikstäckande enkätuppföljning av hur arbetet med mottagande och etablering av nyanlända ser ut i Sveriges 290 kommuner. Syftet med enkätundersökningen var att kartlägga vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas och förbättras. Undersökningen genomförs årligen för att kunna följa utvecklingen över tid.

Detta är en sammanställning av resultaten för Stockholms län.

Kontakt