Romsk inkludering. Fem pilotkommuner - goda exempel

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-753-1

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 27

Publikationstyp: Broschyr/folder

Under åren 2012–2015 har kommunerna haft en central roll i arbetet för en romsk inkludering. Särskilda satsningar har gjorts i fem pilotkommuner – Luleå, Malmö, Helsingborg, Linköping och Göteborg. De metoder och arbetssätt som kommunerna har utvecklat under fyra år ska vidare spridas till övriga kommuner
i landet.

Kontakt