Romsk inkludering - årsrapport 2015

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:11

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-686-2

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Detta är Länsstyrelsens fjärde rapport om romsk inkludering. Rapporten beskriver dels arbetet under 2015 men fokuserar främst på de samlade erfarenheter och lärdomar som skett under perioden 2012-2015 och grundar sig på pilotkommunernas årliga rapportering, det vill säga rapporter från Luleå kommun, Linköpings kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad och Malmö stad.

Kontakt