Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:6

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 7

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Syftet med riktlinjen är att ge vägledning och underlätta hanteringen av risk-frågor som relaterar till farligt gods i planprocessen. Riktlinjen tydliggör även hur Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer risker vid granskning av detalj-planer och översiktsplaner.

Kontakt