Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 7

Publikationstyp: Rapport

Stockholms län är en nationell tillväxtmotor och det län som växer mest och snabbast i Sverige. I länet är byggtakten, med nationella mått, hög och kommer att öka än mer, framförallt avseende bostadsbyggandet. Förtätning och fler komplicerade byggnationer är en del av länets utmaningar. Kunskap och samsyn kring risk-frågor, framförallt i närheten av vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods, är avgörande för att gemensamt kunna föra länets utveckling framåt.

Kontakt