Regional risk- och sårbarhetsanalys 2016 - geografiskt område

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016-24

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-713-5

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen upprättar årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys. Syftet är att den ska utgöra en grund för krisberedskapsarbetet i länet genom att
- ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga
- ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten
- ge underlag för samhällsplaneringen
- bidra till att ge en riskbild för hela samhället Kommentar:
Reviderad upplaga.

Rapporten finns endast som en pdf.

Kontakt