Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-694-7

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 292

Publikationstyp: Rapport

OBS! Denna version från år 2016 är ersatt med en ny reviderad utgåva - se länkarna nedan.

Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet beskriver hur Länsstyrelsen ska verka för att programmens mål nås i Stockholms län. I handlingsplanen är målen anpassade till de speciella förhållanden som råder i länet.

Kontakt