PM Pilotprojekt skyfallskarteringar

Om publikationen

Löpnummer:
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Presentation och resultat från Länsstyrelsens lågpunktskarta och karteringar i kommunerna Täby, Södertälje och Haninge.

Kontakt