PM Pilotprojekt skyfallskarteringar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 12

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Presentation och resultat från Länsstyrelsens lågpunktskarta och karteringar i kommunerna Täby, Södertälje och Haninge.

Kontakt