Planeringsunderlag för klimat- och energifrågor samt klimatanpassningsfrågor

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 6

Publikationstyp: Planeringsunderlag

I denna sammanställning har vi listat planeringsunderlag och vägledningar som idag är tillgängliga och som vi ser som relevanta för att den fysiska planeringen ska bidra till att nationella mål inom klimat- och energiarbetet uppfylls samt för att bidra till att markanvändningen blir robust, mångfunktionell och anpassad till ett förändrat klimat.

I de blåa tabellerna listar vi planeringsunderlag inom ämnesområdet klimat-anpassning samt klimat och energi och som är relevanta i Stockholms län. I den gröna tabellen listas vägledningar inom samma ämnesområde.

Kontakt