På tal om kvinnor och män - Stockholms län 2016

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-704-3

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 64

Publikationstyp: Broschyr/folder

Kunskap om kvinnors och mäns, flickors och pojkars situation behövs för att bedriva ett effektivt jämställdhetsarbete. Ett viktigt kunskapsområde är könsuppdelad statistik eftersom det bidrar till att synliggöra skilda levnadsvillkor. Alla människor definierar sig inte enligt tvåkönsnormen men det kan ändå vara viktigt att lyfta fram kön och synliggöra ojämställdhet – inte för att befästa rådande könsnormer utan för att kunna bryta dem.

Kontakt