På flykt och försvunnen - en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2016:25
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-706-7
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
81
Publikationstyp:
Rapport

Kartläggningen redogör för den, ofta begränsade kunskap som finns kring barn som avviker. Den redogör dels för barn som avviker under ankomstskedet, dels för barn som avviker efter kommunanvisning.

Kontakt